I tillegg til de helt ledige var 4 428 registrert som delvis ledige i Nordland i juni. Det er en nedgang på 1 486 delvis ledige fra utgangen av mai, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 1 871 fra forrige måned. 

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 1 749 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 3 179 flere delvis ledige. 

I juni 2019 var ledigheten i Nordland på 1,8 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 89 prosent. 

Vel 30 prosent av nye arbeidssøkere i juni oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Landets ledighet er på 4,8 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 135 988 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 126 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har den høyeste ledigheten i landet med 6,5 prosent, mens Nordland med 3,4 prosent er fylket med lavest ledighet. Nordland har størst nedgang i ledigheten siden forrige måned, med 31 prosent, deretter følger Innlandet med 30 prosent nedgang.

–    Den gledelige nedgangen i ledigheten fortsetter i Nordland. Den er nå mer enn halvert siden toppen i mars, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.  –    Vi har særlig fokus på å følge opp unge under 30 år som har et mer usikkert fotfeste i arbeidslivet og som vi ser er blitt spesielt berørt av situasjonen.   

Les hele pressemeldingen her (pdf).

 

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland, ta kontakt med direktør Cathrine Stavnes, telefon 916 65 071. 

 

Vedlegg: 

1.    Infografikk 2020-6 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf) 2.    Infografikk 2020-6 Arbeidsmarkedet i Nordland (png) 3.    Hovedtall helt ledige Nordland Juni 2020 (excel) 4.    Hovedtall delvis ledige Nordland Juni 2020 (excel) 5.    Hovedtall permitterte Nordland Juni 2020 (excel) 6.    Tabeller kommunevis ledighet Nordland Juni 2020 (excel)  

Hovedtall for hele landet finner du her (nav.no).

2. Infografikk 2020-6 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Arbeidsmarkedet i Nordland juni 2020 (bilde)