I tillegg til de helt ledige var 2 986 registrert som delvis ledige i Nordland i juli. Det er en nedgang på 1 442 delvis ledige fra utgangen av juni, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 193 fra forrige måned. 

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det i juli 1 556 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 1 737 flere delvis ledige. 

I fjor på samme tid var ledigheten i Nordland på 1,9 prosent. Økningen utgjør 69 prosent. 

I juli oppgir 16 prosent av nye arbeidssøkere permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Landets ledighet er på 4,9 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 139 838 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 111 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har fortsatt den høyeste ledigheten i landet med 6,7 prosent, mens Nordland med 3,2 prosent er fylket med lavest ledighet. 

–    Det er godt å se at ledigheten fortsetter å falle i Nordland., sier Rune Ringdal, stedfortredende avdelingsdirektør ved NAV Nordland. 

Les hele pressemeldingen her (pdf).

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland: Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071 Stedfortredende avdelingsdirektør Rune Ringdal– tlf. 958 81 582

Vedlegg:

  1. Infografikk - Juli 2020 - Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)
  2. Infografikk - Juli 2020 - Arbeidsmarkedet i Nordland (png)
  3. Hovedtall helt ledige Nordland - Juli 2020 (excel)
  4. Hovedtall delvis ledige Nordland - Juli 2020 (excel)
  5. Hovedtall permitterte Nordland - Juli 2020 (excel)
  6. Tabeller kommunevis ledighet Nordland - Juli 2020 (excel)

Hovedtall fra hele landet finner du her (nav.no).

Infografikk - Arbeidsmarkedet i Nordland - Juli 2020