I landet sett under ett er antall helt ledige på 59 549 personer i oktober. Dette er en nedgang på 3,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av oktober tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er fire fylker som har lavere ledighet enn Nordland. Lavest ledighet har Sogn og Fjordane med 1,2 prosent.

- Ledigheten i Nordland er svært lav, noe som gjør det utfordrende å skaffe arbeidskraft, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Dette gir gode muligheter for de som trenger ekstra bistand fra NAV for å komme i arbeid. NAV bistår både arbeidssøkeren og bedriften som trenger arbeidskraft. Vi kan også anbefale verktøyet Arbeidsplassen.no.

 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (344), bygg og anlegg (243) og butikk- og salgsarbeid (231).

Et stort antall ledige har ikke registrert yrkesbakgrunn (214). Dette har sammenheng med en mindre omfattende registreringsløsning fra november 2018. Se kommentar om Spesielle forhold.

Kjønn og ledighet

I oktober er det totalt 865 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,5. Dette er 43 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 362 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,1. Det er en nedgang på 59 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,8 prosent, deretter 25-29 år og 30-39 år med 2,4 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,8 prosent.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i oktober på 463 personer. Det er en nedgang på 23 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 764 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 79 færre personer enn i samme måned i fjor.

25 kommuner med ledighet lavere enn 2,0 prosent

Laveste ledighet ved utgangen av oktober finner vi i Hattfjelldal med 0,6 prosent ledighet. Hele 25 av fylkets kommuner har ledighet under 2,0 prosent. Høyest ledighet finner vi i Værøy kommune med 5,3 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,4 prosent, Rana 2,0 prosent, Narvik 1,7 og Vefsn 1,4 prosent.

Her kan du se oversikt over antall helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken for alle kommuner i Nordland.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 517 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i oktober. Dette er 39 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av oktober er det totalt 117 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 179 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 308 registrerte ledige stillinger i Nordland i oktober. Dette er en nedgang på 3,0 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 302 stillinger utgjør dette 23,1 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i oktober.

Ny jobb eller rekruttere?

I mai lanserte NAV Arbeidsplassen.no, en nettside som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere. Her finner du din neste jobb eller din neste medarbeider.

 

Mer informasjon om hovedtall på arbeidsmarkedet er å finne på nav.no.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

 

Arbeidsmarkedet i Nordland okt 2019

2019-10 Nærhet til arb. marked pr TO