I landet sett under ett er antall helt ledige på 65 416 personer i februar. Dette er en nedgang på 4,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av februar tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Nordland har, sammen med fylkene Innlandet, Trøndelag og Troms og Finnmark, laveste ledighet med 2,0 prosent. Høyest ledighet har fylket Vestfold og Telemark med 2,8 prosent.

– Vi har fortsatt nedgang i ledigheten i Nordland, noe som gir arbeidssøkere i fylket gode muligheter, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Vi vil oppfordre både arbeidssøkere og bedrifter til å melde seg på digital jobbmesse som skal arrangeres 11. mars. 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (420), bygg og anlegg (335) og butikk- og salgsarbeid (243).

Et stort antall ledige har ikke registrert yrkesbakgrunn (216). Dette har sammenheng med en mindre omfattende registreringsløsning fra desember 2018. Se kommentar om Spesielle forhold.

Kjønn og ledighet

I februar er det totalt 856 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,5. Dette er 148 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 568 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,4. Det er en nedgang på 87 personer sammenlignet med samme måned i fjor. 

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 3,1 prosent, deretter 25-29 år med 3,0 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,3 prosent. 

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i februar på 473 personer. Det er en nedgang på 87 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 951 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 148 færre personer enn i samme måned i fjor.

24 kommuner med ledighet 2,0 prosent eller lavere

Laveste ledighet ved utgangen av februar finner vi i Hattfjelldal. Hele 24 av fylkets 41 kommuner har ledighet på 2,0 prosent eller lavere. Høyest ledighet finner vi i Værøy kommune med 4,7 prosent.

Her kan du se oversikten over kommunevis ledighet i Nordland pr. februar 2020

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,6 prosent, Rana 2,4 prosent, Narvik 2,1 prosent og Vefsn 1,6 prosent.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 586 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i februar. Dette er 84 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak. 

Permitterte

Ved utgangen av februar er det totalt 268 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 1 mer enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri. 

Ledige stillinger    

Totalt har det vært en tilgang på 1 527 registrerte ledige stillinger i Nordland i februar. Dette er en nedgang på 4 prosent sammenlignet med februar i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 516 stillinger utgjør dette 33,8 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i februar. 

Ny jobb eller rekruttere?

I mai 2019 lanserte NAV Arbeidsplassen.no, en nettside som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere. Her finner du din neste jobb eller din neste medarbeider.

Delta på digital jobbmesse

Den 11. mars arrangerer NAV Eures digital jobbmesse i samarbeid med Sverige og Finland. Det er gratis å delta.

Les mer på nav.no om jobbmessen, og se hvordan både virksomheter og jobbsøkere kan melde seg på.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

2020-2 Arbeidsmarkedet i Nordland.png
Arbeidsmarkedet i Nordland Februar 2020 (Bilde)
2020-2 Nærhet til arb.marked.png
Fravær fra arbeid, Nordland 2020 (Bildet)