I landet sett under ett er antall helt ledige på 60 736 personer i desember. Dette er en nedgang på 4,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av desember tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er tre fylker som har lavere ledighet enn Nordland. Lavest ledighet har Sogn og Fjordane med 1,4 prosent.

– Ledigheten i Nordland er fortsatt lav, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.  – Dette gir gode muligheter for arbeidssøkere. Vi i NAV bistår både arbeidssøkere og bedrifter som trenger arbeidskraft, og vi oppfordrer til å bruke nettsiden Arbeidsplassen.no.    

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (494), bygg og anlegg (317) og serviceyrker og annet arbeid (230).

Et stort antall ledige har ikke registrert yrkesbakgrunn (206). Dette har sammenheng med en mindre omfattende registreringsløsning fra desember 2018. Se kommentar om Spesielle forhold.

 

Kjønn og ledighet

I desember er det totalt 796 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,4. Dette er 105 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 590 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,4. Det er en økning på 42 personer sammenlignet med samme måned i fjor. 

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,8 prosent, deretter 25-29 år med 2,7 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,4 prosent. 

 

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i desember på 438 personer. Det er en nedgang på 76 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 948 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 13 flere personer enn i samme måned i fjor.

 

27 kommuner med ledighet lavere enn 2,0 prosent 

Laveste ledighet ved utgangen av desember finner vi i Vevelstad. Hele 27 av fylkets kommuner har ledighet under 2,0 prosent. Høyest ledighet finner vi i Værøy kommune med 7,6 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,5 prosent, Rana 2,1 prosent, Narvik 1,7 og Vefsn 1,3 prosent.

Her kan du se oversikt over antall helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken for alle kommuner i Nordland.

 

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 571 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i desember. Dette er 57 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak. 

 

Permitterte

Ved utgangen av desember er det totalt 306 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 3 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri. 

 

Ledige stillinger    

Totalt har det vært en tilgang på 783 registrerte ledige stillinger i Nordland i desember. Dette er en nedgang på 3,0 prosent sammenlignet med desember i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 207 stillinger utgjør dette 26,4 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i desember. 

 

Ny jobb eller rekruttere?

I mai lanserte NAV Arbeidsplassen.no, en nettside som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere. Her finner du din neste jobb eller din neste medarbeider.

Mer informasjon om hovedtall på arbeidsmarkedet er å finne på nav.no.

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

Arbeidsmarkedet i Nordland des 2019.png
Arbeidsmarkedet i Nordland desember 2019 (bilde)

 

Nærhet til arb.marked.png
Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid Nordland desember 2019 (bilde)