Ledigheten for landet som helhet er på 10,4 prosent. Oslo har høyest ledighet med 12,7 prosent, mens Nordland har lavest ledighet på 8,6 prosent. 

Hovedårsaken til økningen er det store antallet permitterte. I Nordland er det sendt inn mer enn 8 000 søknader om dagpenger under permittering på under to uker. Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 10 524 søknader om dagpenger i Nordland, sammenlignet med 7 426 gjennom hele 2019 og 8 291 gjennom hele 2018.

NAV får nå et svært høyt antall søknader og henvendelser, som skal saksbehandles. Flere medarbeidere er satt på oppgaven, men dette må nødvendigvis ta noe tid. Det jobbes på spreng.

-    Vi gjør alt vi kan for at folk skal få pengene sine. Vi ber om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier direktør Cathrine Stavnes.

Når registrering og dagpengesøknad er sendt, må en presis CV registreres. De permitterte må stille sin kunnskap og kompetanse til disposisjon.

-    Det er særlig viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV-opplysninger. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere. Dette er særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner, fortsetter direktøren ved NAV Nordland. 

Stavnes viser til NAVs verktøy for arbeidstakere og arbeidsgivere, Arbeidsplassen.no, som støtter prosessen med å få kandidater med riktig kompetanse til virksomhetene.  

-    Gode CV-er her vil være helt avgjørende for å få nødvendig arbeidskraft til de samfunnskritiske virksomhetene, påpeker hun og viser til faktaboks om Arbeidsplassen.no.

-    Arbeidsgivere som leder samfunnskritiske virksomheter og har behov for arbeidskraft, må nå gå inn på Arbeidsplassen.no. Her vil de permitterte være tilgjengelig med oppdatert CV, utdyper Stavnes.

Arbeidsgivere kan også som vanlig ta kontakt med NAVs markedskontakter som vil være behjelpelig med rekrutteringsbistand. Se oversikt over markedskontakter i Nordland her.

Det er stor variasjon i arbeidsledigheten mellom kommunene i Nordland. Moskenes kommune har høyest ledighet i fylket, med 16 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vågan kommune med 11,1 prosent ledighet. Vevelstad har lavest ledighet på 2,2 prosent. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 10,5 prosent, Rana 8,7 prosent, Narvik 9,0 og Vefsn 7,8 prosent. 

I foreløpige hovedtall for arbeidsmarkedet i Nordland kan du se oversikt for alle kommuner i Nordland.

For mer statistikk vedrørende situasjonen i Nordland, se vår side Koronavirus – informasjon fra NAV Nordland. Denne siden oppdateres daglig.

Se NAVs koronaveiviser med informasjon til brukere.  

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland: Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071