Koronarelatert sykdom påvirker sykefraværet i Nordland

2 Infografikk Sykefravær Nordland 3kv20 (png).png
Infografikk legemeldt sykefravær i Nordland 3. kvartal 2020 (bilde)