-      Ledigheten i Nordland i mai 2018 er historisk lav. Vi må ti år tilbake for å komme i nærheten av disse ledighetstallene. I mai 2008 var det 1,9 prosent ledige. Fra samme måned i fjor er det nedgang både i ledigheten blant kvinner (-159) og menn (-284). Det er økt sysselsetting i de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-154), og denne nedgangen viser at det er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sierfylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 10 919 personer fra mai i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 60 008 helt ledige, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (319), bygg og anlegg (255) og butikk/salgsarbeid (246).

 

Størst ledighetsnedgang fra mai i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 110 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 26 prosent.

 

Kjønn og ledighet

I mai er det totalt 794 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,4. Dette er 159 færre personer enn i fjor. I mai er det totalt 1 331 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,0. Det er en nedgang på 284 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Lavest ledighet: Lurøy, Bindal Træna

Ved utgangen av mai er det 0,3 prosent arbeidsledighet i Lurøy kommune. I kommunene Bindal og Rødøy er andelen helt ledige hhv. 0,4 og 0,6 prosent. Høyest ledighet finner vi i Værøy (9,1 prosent) og Lødingen (4,3 prosent).

I de større bykommunene har Bodø og Rana en ledighet på 1,5 prosent og Narvik 2,2 prosent.

 

Alder og ledighet

Aldersgruppen som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 20-24 år med ledighet på 2,5 prosent, samtidig er det denne gruppen som har størst nedgang i ledigheten fra samme måned i fjor (-114). Aldersgruppene 25-29 og 30-39 år har 2,4 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 0,8 prosent.

Ledige stillinger           

Totalt har det vært en tilgang på 1 792 registrerte ledige stillinger i Nordland i mai. Dette er 317 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Bygg og anlegg har størst økning i antall utlyste stillinger (+ 128) i forhold til samme måned i fjor. Helse, pleie og omsorg har redusert antall utlyste stillinger med 27 fra mai i fjor.

 

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i mai på 513 personer. Det er en nedgang på 154 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 612 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 289 færre personer enn i samme måned i fjor.

 

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 789 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i mai. Dette er 68 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,6 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

 

Permitterte

Ved utgangen av mai er det totalt 205 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 53 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

 

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071