Noe av nedgangen kan forklares med skjerping av regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018.

I Nordland er det 3,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år som er mottakere av arbeidsavklaringspenger, mot 3,4 prosent for landet som helhet.

I andre kvartal 2019 sluttet 880 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Sammenlignet med andre kvartal 2018 er det 8 flere personer med avgang fra arbeidsavklaringspenger. I løpet av tredje kvartal 2019 ble 617 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 18 prosent flere enn i tredje kvartal i 2018.

– Det er særlig viktig for mottakere av arbeidsavklaringspenger at NAV har godt samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. - Unge under 30 år er en hovedprioritering i NAV. Sammen med helse og utdanning vil NAV jobbe med tidlig og tett oppfølging for å øke overgangen til utdanning og arbeid for denne gruppen.  

Her kan du se antall mottakere av arbeidsavklaringspenger fordelt på kommunene i Nordland.

Nedgang også for den yngre befolkningen

Blant unge under 30 år var det registrert 1 279 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,5 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år og er 198 færre enn samme måned i fjor. Det er kun Agder-fylkene som har høyere andel unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger, 4,5 prosent i Aust-Agder og 4,3 prosent i Vest-Agder. 

Færre registrert med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av september 2019 var det 8 249 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 776 færre sammenlignet med september 2018, en reduksjon på 9 prosent. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av september 5,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.

 

Mer informasjon på www.nav.no.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

 

AAP-infografikk sept 2019

2019-9 Nærhet til arb.marked pr TO