Noe av nedgangen kan forklares med skjerping av regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018.

I Nordland er det 3,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år som er mottakere av arbeidsavklaringspenger, mot 3,5 prosent for landet som helhet. 

I første kvartal 2019 sluttet 909 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Sammenlignet med første kvartal 2018 utgjør dette 5 prosent færre personer med avgang fra arbeidsavklaringspenger. I løpet av andre kvartal 2019 ble 628 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 5 færre enn i andre kvartal i 2018.

– Det er særlig viktig for mottakere av arbeidsavklaringspenger at NAV har godt samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning. Vi oppfordrer til bruk av nettsiden Arbeidsplassen.no, som gir gode muligheter for jobbsøkere til å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

Her kan du se antall mottakere av arbeidsavklaringspenger fordelt på kommunene i Nordland.

Nedgang også for den yngre befolkningen

Blant unge under 30 år var det registrert 1 370 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år og er 231 færre enn samme måned i fjor. Det er kun Agder-fylkene som har høyere andel unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger, 4,7 prosent i Aust-Agder og 4,4 prosent i Vest-Agder.

- Unge under 30 år er en hovedprioritering i NAV, sier Stavnes. – Sammen med helse og utdanning vil NAV jobbe med å øke overgangen til utdanning og arbeid for denne gruppen.

Færre registrert med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av juni 2019 var det 8 464 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 811 færre sammenlignet med juni 2018, en reduksjon på 9 prosent. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av juni 5,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.

 

Mer informasjon på www.nav.no.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

 

Infografikk Arbeidsavklaringspenger Nordland juni 2019

Inforgrafikk Nærhet til arbeidsmarkedet Nordland juli 2019