I landet sett under ett er antall helt ledige på 59 813 personer i mai. Dette er en nedgang på 0,3 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av mai tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

 

- Til tross for en økning i ledigheten fra samme periode i fjor har Nordland fortsatt lav ledighet. Vi er ett av seks fylker i landet med ledighet under 2,0 prosent. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes.

 

Ny jobb eller rekruttere?

Tidligere i mai lanserte NAV Arbeidsplassen.no, en nettside som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere. Her finner du din neste jobb eller din neste medarbeider.

 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (351), butikk- og salgsarbeid (279) og bygg og anlegg (254).

 

Størst økning i ledigheten fra mai i fjor finner vi innenfor butikk- og salgsarbeid, som har 33 flere helt ledige, en økning på 13 prosent.

 

Kjønn og ledighet

I mai er det totalt 915 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 121 flere personer enn i fjor. Det er totalt 1 380 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,1. Det er en økning på 49 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,8 prosent og 30-39 år med 2,7 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,6 prosent.

 

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i mai på 557 personer. Det er en økning på 44 personer fra i fjor på samme tid.

 

Denne måneden er det registrert 1 738 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 126 flere personer enn i samme måned i fjor.

 

26 kommuner med 2,0 prosent eller lavere

Laveste ledighet ved utgangen av mai finner vi i Bindal med 0,5 prosent arbeidsledighet. Kommunene Hattfjelldal og Rødøy har ledighet på 0,6 prosent ledighet. Hele 26 av fylkets kommuner har ledighet på 2,0 prosent eller lavere.

Høyest ledighet finner vi i Lødingen kommune med 4,8 prosent, Værøy kommune med 4,7 prosent og Øksnes kommune med 3,6 prosent ledighet.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,4 prosent, Rana 1,6 prosent, Narvik 2,0 og Vefsn 1,4 prosent.

Se oversikt over antall helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken for alle kommuner i Nordland.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 608 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i mai. Dette er 181 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.

 

Permitterte

Ved utgangen av mai er det totalt 178 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 27 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

 

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 517 registrerte ledige stillinger i Nordland i mai. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med mai i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 376 stillinger utgjør dette 25 prosent av alle utlyste stillinger. Deretter følger undervisning med 180 utlyste stillinger i mai, og butikk- og salgsarbeid med 152 utlyste stillinger.

 

Mer informasjon på nav.no.

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

 

Arbeidsmarkedet i Nordland mai 2019

2019-5 Nærhet til arb.marked