I tillegg til de helt ledige var 5 914 registrert som delvis ledige i Nordland i mai. Det er en økning på 699 delvis ledige fra utgangen av april, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 3 525 fra forrige måned. 

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 3 620 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 4 620 flere delvis ledige.

I mai 2019 var ledigheten i Nordland på 1,8 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 165 prosent. 

Over halvparten (54 prosent) av nye arbeidssøkere i mai oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Landets ledighet er på 6,4 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 181 469 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 203 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har den høyeste ledigheten i landet med 8,6 prosent, mens Nordland med 4,9 prosent er fylket med lavest ledighet.

–    Vi ser en gledelig nedgang i ledigheten, en effekt av at samfunnet nå er på vei tilbake, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. - Mange er fortsatt delvis ledige. Vi er spent på hvor lang tid det tar før disse kommer seg tilbake i full jobb, og vi følger situasjonen tett opp både overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere.  

Les hele pressemeldingen her (pdf).

 

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland, ta kontakt med direktør Cathrine Stavnes, telefon 916 65 071. 

 

Vedlegg: 

1. Infografikk 2020-5 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)

2 Infografikk 2020-5 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)

3. Hovedtall om arbeidsmarkedet Nordland Mai 2020 (excel)

4. Hovedtall DELVIS LEDIGE Nordland Mai 2020 (excel)

5. Hovedtall PERMITTERTE Nordland Mai 2020 (excel)

6. Tabeller kommunevis ledighet Nordland mai 2020 (excel)

 

Hovedtall for hele landet finner du her (nav.no).

 

2 Infografikk 2020-5 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Arbeidsmarkedet i Nordland mai 2020 (bilde)