I Nordland var det i mars 3,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år som var mottakere av arbeidsavklaringspenger, mot 3,4 prosent for landet som helhet. 

I fjerde kvartal 2019 sluttet 758 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Sammenlignet med fjerde kvartal 2018 er det 122 færre personer med avgang fra arbeidsavklaringspenger. I løpet av første kvartal 2020 ble 902 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 153 flere enn i første kvartal i 2019.     – I dagens situasjon er det viktigere enn noensinne å ha et godt samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. 

Her kan du se antall mottakere av arbeidsavklaringspenger fordelt på kommunene i Nordland.

Stor andel unge mottakere av arbeidsavklaringspenger

Blant unge under 30 år var det registrert 1 352 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år og er 42 færre enn samme måned i fjor. Det er kun Agder som har høyere andel unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger med 4,5 prosent. For landet som helhet er andelen unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger på 3,0 prosent. 

– Unge under 30 år er en hovedprioritering i NAV, og vi ser at denne gruppen er særlig berørt av korona-tiltakene. Sammen med helse og utdanning vil NAV fortsatt jobbe med tidlig og tett oppfølging for å øke overgangen til utdanning og arbeid for denne gruppen, fortsetter Stavnes.  

Flere registrert med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av mars 2020 var det 8 353 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 26 flere sammenlignet med mars 2019, en økning på 0,3 prosent. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av mars 5,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.

Mer informasjon på www.nav.no.

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071