Noe av nedgangen kan forklares med skjerping av regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018.

I Nordland er det 3,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år som er mottakere av arbeidsavklaringspenger, mot 3,4 prosent for landet som helhet. 

I tredje kvartal 2019 sluttet 830 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Sammenlignet med tredje kvartal 2018 er det 18 færre personer med avgang fra arbeidsavklaringspenger. I løpet av fjerde kvartal 2019 ble 664 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 129 flere enn i fjerde kvartal i 2018.   

– Det er særlig viktig for den sosiale bærekraften i Nordland at vi klarer å inkludere flere fra denne gruppen. Avgjørende for å lykkes er godt samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

- Unge under 30 år er en hovedprioritering i NAV. Sammen med helse og utdanning vil NAV jobbe med tidlig og tett oppfølging for å øke overgangen til utdanning og arbeid for denne gruppen.  

 

Her kan du se antall mottakere av arbeidsavklaringspenger fordelt på kommunene i Nordland.

Nedgang også for den yngre befolkningen

Blant unge under 30 år var det registrert 1 261 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,4 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år og er 106 færre enn samme måned i fjor. Det er kun Agder-fylkene som har høyere andel unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger, 4,6 prosent i Aust-Agder og 4,2 prosent i Vest-Agder. For landet som helhet er andelen unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger på 2,9 prosent. 

Færre registrert med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av desember 2019 var det 8 187 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 627 færre sammenlignet med desember 2018, en reduksjon på 7 prosent. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av desember 5,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.

Mer informasjon på www.nav.no.

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071  

AAP-infografikk des 2019.png