I tillegg til de helt ledige var 5 215 registrert som delvis ledige i Nordland i april. Det er en økning på 1 203 delvis ledige fra utgangen av mars, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 946 fra forrige måned.  

Landets ledighet er på 9,6 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 269 013 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 325 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har den høyeste ledigheten i landet med 12,5 prosent, mens Nordland med 7,7 prosent er fylket med lavest ledighet. 

 

- Selv om Nordland har den laveste ledighet i Norge er situasjonen bekymringsfull, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.  

- De fleste som siste periode er blitt ledige er permittert, og vi regner med at mange av dem kommer tilbake til sin jobb når det nå åpnes for det. Det er likevel en bekymring for at lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer gir fortsatt permitteringer og oppsigelser fremover.   

Det har blitt utlyst stillinger også i denne måneden  

Totalt har det vært en tilgang på 1 020 registrerte ledige stillinger i Nordland i april. Dette er en nedgang på 36 prosent sammenlignet med april i fjor. De fleste utlyste stillingene finner vi innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 279 stillinger utgjør dette 27,4 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i april.  

Innen undervisning er det utlyst 155 stillinger, og industriarbeid har utlyst 101 stillinger. 

Vi oppfordrer arbeidssøkere og arbeidstakere til å benytte Arbeidsplassen.no

 

Les hele pressemeldingen her (pdf)

 

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland, ta kontakt med direktør Cathrine Stavnes, telefon 916 65 071. 

 

Vedlegg: 

Infografikk arbeidsmarkedet i Nordland april 2020 (bilde) 

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)

Nordlandskommuner helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken april 2020 (excel) 

Nordlandskommuner ledighet april 2020 søylediagram (bilde)

Nordland helt ledige etter yrkesbakgrunn søylediagram (bilde)

 

Hovedtall for hele landet finner du her (nav.no)

 

Infografikk 2020-4 Arbeidsmarked i Nordland.png
Arbeidsmarkedet i Nordland april 2020 (bilde)