I landet sett under ett er antall helt ledige på 59 457 personer i november. Dette er en nedgang på 5,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av november tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er fire fylker som har lavere ledighet enn Nordland. Lavest ledighet har Sogn og Fjordane med 1,3 prosent.

– Ledigheten i Nordland er svært lav, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.– Dette gir gode muligheter for alle arbeidssøkere, og vi i NAV bistår både arbeidssøkere og bedrifter som trenger arbeidskraft.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (434), bygg og anlegg (289) og serviceyrker og annet arbeid (231).

Et stort antall ledige har ikke registrert yrkesbakgrunn (230). Dette har sammenheng med en mindre omfattende registreringsløsning fra november 2018. Se kommentar om Spesielle forhold.

Kjønn og ledighet

I november er det totalt 811 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,4. Dette er 76 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 501 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,3. Det er en nedgang på 32 personer sammenlignet med samme måned i fjor. 

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,8 prosent, deretter 25-29 år med 2,6 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,5 prosent.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i november på 448 personer. Det er en nedgang på 27 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 864 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 81 færre personer enn i samme måned i fjor.

25 kommuner med ledighet lavere enn 2,0 prosent

Laveste ledighet ved utgangen av november finner vi i Hattfjelldal. Hele 25 av fylkets kommuner har ledighet under 2,0 prosent. Høyest ledighet finner vi i Værøy kommune med 5,5 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,4 prosent, Rana 2,0 prosent, Narvik 1,6 og Vefsn 1,2 prosent.

Her kan du se oversikt over antall helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken for alle kommuner i Nordland.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 544 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i november. Dette er 83 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av november er det totalt 176 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 131 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri. 

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 104 registrerte ledige stillinger i Nordland i november. Dette er en nedgang på 7,0 prosent sammenlignet med november i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 296 stillinger utgjør dette 26,8 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i november.

Ny jobb eller rekruttere?

I mai lanserte NAV Arbeidsplassen.no, en nettside som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere. Her finner du din neste jobb eller din neste medarbeider.

Mer informasjon om hovedtall på arbeidsmarkedet er å finne på nav.no.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

 

2019-11 Arbeidsmarkedet i Nordland

Nærhet til arb.marked