April bød på Nordlands laveste ledighet i 2021

  April 2021 Endring fra mars 2021
Helt ledige, antall 3 238 - 484
Helt ledige, andel av arbeidsstyrken 2,6 % -0,4 prosentpoeng
Helt ledige under 30 år, antall 1 056 - 292
Helt ledige under 30 år, andel av arbeidsstyrken  3,4 % -0,9 prosentpoeng
  April 2021 Endring fra mars 2021
Alle arbeidssøkere*, antall 6 381 - 419
Alle arbeidssøkere*, andel av arbeidsstyrken 5,1 % -0,4 prosentpoeng
Alle arbeidssøkere* under 30 år, antall 1 983 - 264
Alle arbeidssøkere* under 30 år, andel av arbeidsstyrken 6,3 % -0,9 prosentpoeng
*Alle arbeidssøkere = Helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak
  1. Infografikk 2021-04 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)
  2. Infografikk 2021-04 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)
  3. Hovedtall helt ledige Nordland april 2021 (excel)
  4. Hovedtall delvis ledige Nordland april 2021 (excel)
  5. Hovedtall permitterte Nordland april 2021 (excel)
  6. Tabeller kommunevis ledighet Nordland april 2021 (excel)  
2. Infografikk 2021-04 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Infografikk arbeidsmarkedet i Nordland april 2021 (bilde)

Fakta