60 prosent av nordlendingene fikk NAV-penger i 2020

Andel av beflkn Nordland utbetalinger NAV 2020 (png).png
Andel av befolkningen i Nordland som har fått utbetalinger fra NAV 2020 (bilde)
Utbetalinger fra NAV 2020 innbyggere Nordland (png).png
Utbetalinger fra NAV til innbyggere i Nordland 2020 (bilde)
Livsopphold fra NAV 2020 Nordland (png).png
Livsoppholdsytelser fra NAV til innbyggere i Nordland 2020 (bilde)