Ledigheten i Nordland i februar 2018 er lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-97) og menn (-369). Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-157), og denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sierfylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

Det er 26 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 15 013 personer fra februar i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 69 789 helt ledige, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (394), bygg/anlegg (368) samt reiseliv og transport (300).

Størst ledighetsnedgang fra februar i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 140 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 26 prosent.

 

Kjønn og ledighet

I februar er det totalt 924 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 97 færre personer enn i fjor. I februar er det totalt 1 685 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,5. Det er en nedgang på 368 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Lavest ledighet i Beiarn, Vega og Rødøy

Ved utgangen av februar er det 0,6 prosent arbeidsledighet i Beiarn kommune. I kommunene Vega og Rødøy er andelen helt ledige 0,8 prosent.

Høyest ledighet finner vi i Herøy (6,7 prosent) og Værøy (5,8 prosent).

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,9 prosent, Rana 1,9 prosent og Narvik 2,4 prosent.

 

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 år med 3,3 prosent og 20-24 år med ledighet på 3,1 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 2,9 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,2 prosent.

 

Ledige stillinger           

Totalt har det vært en tilgang på 1 858 registrerte ledige stillinger i Nordland i februar. Dette er 342 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Undervisningsfag har størst økning i antall utlyste stillinger (+ 81) i forhold til samme måned i fjor. Bygg og anlegg har økt antall utlyste stillinger med 76 fra februar i fjor.

 

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i februar på 548 personer. Det er en nedgang på 157 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 061 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 308 færre personer enn i samme måned i fjor.

 

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 901 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i februar. Dette er 26 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,7 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

 

Permitterte

Ved utgangen av februar er det totalt 332 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 64 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

 

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071