I tillegg til de helt ledige var 2 636 arbeidssøkere registrert som delvis ledige i Nordland i september. Det er en nedgang på 69 delvis ledige fra utgangen av august. Det er 465 arbeidssøkere på tiltak i september, dette er 41 flere enn i august. Samlet har det blitt 463 færre arbeidssøkere fra august til september (helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak). 

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 856 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 1 342 flere delvis ledige.  

I september 2019 var ledigheten i Nordland på 1,7 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 57 prosent.  

Av nye arbeidssøkere i september er det 24,5 prosent som oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV, mens 25 prosent oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben sin. 

Landets ledighet er på 3,7 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 105 289 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 72 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har høyest ledighet i landet med 4,9 prosent, mens Nordland med 2,6 prosent helt ledige har den laveste ledigheten. 

- Det er gledelig at vi fortsatt ser nedgang i ledigheten, men det er bekymringsfullt at antall langtidsledige nå øker, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. - Nå er det ekstra viktig for arbeidssøkere å bruke tiden på å finpusse CV og øke sin kompetanse. Det kan finnes muligheter for jobb innen andre bransjer.  

Fylkeskommunen og andre utdanningsinstitusjoner har fått tilført ekstra midler fra Stortinget for at arbeidssøkere skal kunne få fullført eller ta mer utdanning. Er du permittert eller ledig og ønsker å fullføre videregående, kan du finne søknadsskjema for dette på Nordland Fylkeskommune sine nettsider.

---------------------------------------

Les hele pressemeldingen om arbeidsmarkedet her (pdf).

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes - tlf. 916 65 071

----------------------------------------

Vedlegg: 

  1. Infografikk 2020-9 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)
  2. Infografikk 2020-9 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)
  3. Hovedtall Helt ledige Nordland September 2020 (excel)
  4. Hovedtall Delvis ledige Nordland September 2020 (excel)
  5. Hovedtall Permitterte Nordland September 2020 (excel)
  6. Tabeller kommunevis ledighet Nordland september 2020 (excel)

Hovedtall for hele landet (nav.no).

2. Infografikk 2020-9 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Infografikk arbeidsmarkedet i Nordland september 2020