463 færre arbeidssøkere i Nordland den siste måneden

  1. Infografikk 2020-9 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)
  2. Infografikk 2020-9 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)
  3. Hovedtall Helt ledige Nordland September 2020 (excel)
  4. Hovedtall Delvis ledige Nordland September 2020 (excel)
  5. Hovedtall Permitterte Nordland September 2020 (excel)
  6. Tabeller kommunevis ledighet Nordland september 2020 (excel)
2. Infografikk 2020-9 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Infografikk arbeidsmarkedet i Nordland september 2020

Fakta