- Det er nå viktig at alle som er permittert og som søker dagpenger går inn på nav.no, på “Ditt NAV”, og registrerer seg. Vi gjør alt vi kan for å saksbehandle raskt slik at en får dagpengene sine, sier direktør Cathrine Stavnes.

- Det er også viktig at en registrerer og oppdaterer sin CV slik at vi raskt får oversikt over tilgjengelig arbeidskraft. Dette er spesielt viktig nå som vi må gå ut fra at det vil bli behov for folk i flere samfunnskritiske funksjoner. 

Se listen over samfunnskritiske funksjoner på regjeringen.no.

Ledigheten i Nordland har økt mest for kvinner. Den siste uken har antallet helt ledige kvinner økt med 1 565, eller 192 prosent. For menn har antall ledige steget med 1 238 i samme periode, en økning på 80 prosent. Det er nå registrert 2 378 helt ledige kvinner og 2 780 menn. 

Denne utviklingen henger sammen med hvilke yrkesgrupper som rammes. Den siste uken har økningen vært størst innen reiseliv og transport, hvor ledigheten har økt med 247 prosent. Deretter følger serviceyrker (+ 228 %) og butikk- og salgsarbeid (+ 198 %). Til sammen har det blitt 1 529 flere ledige innen disse tre yrkesgruppene den siste uken.

Blant fylkets kommuner har det vært størst økning i Vågan kommune, med en økning på 354 prosent. Ledigheten i Vågan er nå på 5 prosent. Høyest andel ledige har Træna kommune, med en ledighet på 7 prosent av arbeidsstyrken. 

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 4,9 prosent (+ 214 %), Rana 4,4 prosent (+ 80 %), Narvik 4,3 prosent (+ 115 %) og Vefsn 3,6 prosent (+ 127 %).

NAV kommer til å publisere ledighetstallene ukentlig. Sammenlignet med den månedlige publiseringen av ledighetstall, vil den ukentlige publiseringen kun inneholde noen hovedtall.

Søknader om dagpenger

Daglig kl 10 publiseres statistikk på nav.no om innkomne søknader om dagpenger. Bare i løpet av 17. mars kom det i Nordland inn 2 122 søknader om dagpenger ved permittering og 117 søknader om ordinære dagpenger.  Fra og med torsdag i forrige uke har det kommet inn 3 636 søknader om dagpenger ved permitteringer. 

Koronavirus – statistikk fra NAV

På nav.no vil det komme daglig publisering av sykefravær og søknader om dagpenger, og ukentlige publiseringer knyttet til ledighet. Det er stor pågang og vi oppfordrer til bruk av nav.no. Av kapasitetshensyn vil forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data ikke bli imøtekommet.

Viktige budskap fra NAV:

  • Det er viktig at alle som er permittert og som søker dagpenger går inn på nav.no, på “Ditt NAV”
  • Vi gjør alt vi kan for at folk får pengene sine. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen. 
  • Men antall søknader om dagpenger ved permitteringer har økt kraftig de siste dagene. Dette vil føre til økt saksbehandlingstid. Vi jobber så effektivt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Men vi har for tiden mange henvendelser, og derfor kan saksbehandlingstidene variere. Vi ber derfor om tålmodighet og om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på.
  • Det er viktig at en registrerer og oppdaterer sin CV slik at vi raskt får oversikt over tilgjengelig arbeidskraft
  • NAV har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Vi er i full gang med å styrke bemanningen innenfor de enhetene som behandler dagpenger, sykepenger og omsorgspenger, slik at de kan få ned saksbehandlingstiden. 
  • Vi har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og vi vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen. 
  • Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjonen vil oppdateres fortløpende på nav.no, og dette er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes: tlf. 916 65 071