I landet sett under ett er antall helt ledige på 68 302 personer i februar. Dette er en nedgang på 2 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av februar tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

- Ledigheten i Nordland er omtrent som vi har forventet og fortsatt relativt lav. Mange arbeidsgivere har utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft, og der må vi samarbeide for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (399), bygg og anlegg (341) og butikk- og salgsarbeid (317).

Størst ledighetsnedgang fra februar i fjor finner vi innenfor bygg og anlegg, der det nå er 27 færre helt ledige.

Kjønn og ledighet

I februar er det totalt 1 004 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,7. Dette er 80 flere personer enn i fjor. Det er totalt 1 655 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,5. Det er en nedgang på 30 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 3,7 prosent og 30-39 år med 3,0 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,8 prosent.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i februar på 560 personer. Det er en økning på 12 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 151 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 38 flere personer enn i samme måned i fjor.

21 kommuner med 2,0 prosent eller lavere

Laveste ledighet ved utgangen av februar finner vi i Bindal kommune der det er 0,4 prosent arbeidsledighet. I Vevelstad er ledigheten på 0,8 prosent og Hattfjelldal har 0,9 prosent ledighet. Hele 21 av fylkets kommuner har ledighet på 2,0 prosent eller lavere.

Høyest ledighet finner vi i Herøy kommune med 6,0 prosent, Vestvågøy kommune med 4,1 prosent og Moskenes kommune med 3,7 prosent ledighet.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,7 prosent, Rana 2,2 prosent, Narvik 2,1 og Vefsn 1,7 prosent.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 670 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i februar. Dette er 231 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av februar er det totalt 267 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 65 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 599 registrerte ledige stillinger i Nordland i februar. Dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med februar i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg (496) og undervisning (143).

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

 

Arbeidsmarkedet i Nordland feb 2019

Nærhet til arb. marked feb 2019