Som resten av Norge er også NAV påvirket av korona-situasjonen. Vi prøver så godt vi kan å svare alle som trenger kontakt med oss.

Informasjon og kontakt 

Koronaveiviseren på nav.no oppdateres kontinuerlig og vi oppfordrer til å bruke denne.

Trenger du å komme i kontakt med NAV, finner du informasjon om det på www.nav.no/kontakt

Her kan du søke opp ditt NAV-kontor for å finne oppdatert informasjon om åpningstider og rutiner for publikumsmottak.

Arbeidsgivere som trenger bistand fra NAV kan kontakte markedskontakt i sitt distrikt. Se oversikt over markedskontakter her.

Informasjon om pressekontakt i Nordland finner du her.

 

Statistikk

Nedenfor er statistikk relatert til korona.

Statistikken er fordelt på fylke og kommuner i Nordland, med unntak av utbetalt i alt til arbeidssøkere og sykefraværstilfeller kjønn og alder som kun har fylkestall. 

 

Statistikk utbetalinger fra NAV i koronakrisen

(mer informasjon etter illustrasjonen)

Utbetalinger fra NAV i koronakrisen (bilde).png
Utbetalinger i alt til arbeidssøkere i Nordland under koronakrisen (bilde)

 

Oppdatert 9.11.2020:

Utbetalt i alt til arbeidssøkere i Nordland under koronakrisen (excel)

Utbetalt lønnskompensasjon for permitterte i Nordland (excel)

Utbetalt forskudd av dagpenger Nordland (excel)

Utbetalt dagpenger Nordland (excel)

Utbetalt kompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende i Nordland (excel)

Statistikk søknader om dagpenger

Oppdatert 9.11.2020:

Søknader om dagpenger Nordland (excel)

Vedtatte saker om dagpenger for innbyggere i Nordland (excel)

 

Oktober 2020: Søknader om dagpenger fordelt på næring, Nordland måned Oktober

September 2020: Søknader om dagpenger fordelt på næring, Nordland måned September

August 2020: Søknader om dagpenger fordelt på næring, Nordland måned August

Juli 2020: Søknader om dagpenger fordelt på næring, Nordland. måned Juli

Juni 2020: Søknader om dagpenger fordelt på næring, Nordland. måned Juni

Mai 2020: Søknader om dagpenger fordelt på næring, Nordland. måned Mai

April 2020: Søknader om dagpenger fordelt på næring Nordland, hele måneden

 

Statistikk hovedtall om arbeidsmarkedet

Per november 2020:

 

Hovedtall helt ledige Nordland november 2020

Hovedtall delvis ledige Nordland november 2020

Hovedtall permitterte Nordland november 2020

Kommunevise tabeller helt ledige, delvis ledige, permitterte november 2020

 

 

Per oktober 2020:

Hovedtall helt ledige Nordland oktober 2020

Hovedtall delvis ledige Nordland oktober 2020

Hovedtall permitterte Nordland oktober 2020

Kommunevise tabeller helt ledige, delvis ledige, permitterte oktober 2020

 

Per september 2020:

Hovedtall helt ledige Nordland september 2020

Hovedtall delvis ledige Nordland september 2020

Hovedtall permitterte Nordland september 2020

Kommunevise tabeller helt ledige, delvis ledige, permitterte september 2020

 

Per august 2020:

Hovedtall helt ledige Nordland august 2020

Hovedtall delvis ledige Nordland august 2020

Hovedtall permitterte Nordland august 2020

Kommunevise tabeller helt ledige, delvis ledige, permitterte august 2020

 

Per juli 2020:

Hovedtall helt ledige Nordland juli 2020

Hovedtall delvis ledige Nordland juli 2020

Hovedtall permitterte Nordland juli 2020

Kommunevise tabeller helt ledige, delvis ledige, permitterte juli 2020

 

Per juni 2020:

Hovedtall helt ledige Nordland juni 2020

Hovedtall delvis ledige Nordland juni 2020

Hovedtall permitterte Nordland juni 2020

Kommunevise tabeller helt ledige, delvis ledige, permitterte juni 2020

 

Per mai 2020: 

Hovedtall om arbeidsmarkedet Nordland mai 2020

Hovedtall DELVIS ledige Nordland mai 2020

Hovedtall PERMITTERTE Nordland mai 2020 

Kommunevise tabeller helt ledige, delvis ledige, permitterte mai 2020

 

Per april 2020:

Hovedtall om arbeidsmarkedet Nordland april 2020

 

Per mars 2020:

Hovedtall om arbeidsmarkedet Nordland mars 2020

 

Per februar 2020:

Hovedtall om arbeidsmarkedet Nordland februar 2020

 

Per januar 2020:

Hovedtall om arbeidsmarkedet Nordland januar 2020

 

Statistikk sykefraværstilfeller covid 19

NAV har fra og med mandag 9. mars og til og med 10. mai samlet data fra sykmeldingene gitt av legene hvor det er satt covid-19 som diagnose.

Sykefraværsstatistikk for 2. kvartal 2020 ble publisert 2. september.

Oppdatert 2.9.2020:

Legemeldt sykefravær kommuner i Nordland 2. kvartal 2020

Oppdatert 11.06.2020:

Legemeldt sykefravær kommuner i Nordland 1. kvartal 2020

Oppdatert 11.05.2020:

Sykefraværstilfeller med Covid 19-diagnose

Sykefraværstilfeller med Covid 19-diagnose kjønn og alder

 

Se mer statistikk på nav.no: Koronavirus - statistikk fra NAV

Nyhetssaker fra NAV Nordland relatert til korona-situasjonen

27.11.2020: Reiseliv og service hardest rammet - økning på 40 prosent

30.10.2020: Ledigheten synker i Nordland, men langtidsledigheten bekymrer

20.10.2020: Færre mottar arbeidsavklaringspenger i Nordland

02.10.2020: 463 færre arbeidssøkere i Nordland den siste måneden

02.09.2020: Fortsatt høyest sykefravær i Nordland

28.08.2020: Nordland har fortsatt lavest ledighet i landet

31.07.2020: Ledigheten faller i Nordland - Men fortsatt høyt innen reiseliv og transport

03.07.2020: Ledigheten fortsetter å synke i Nordland - lavest i landet

11.06.2020: Nordland hadde landets høyeste sykefravær i første kvartal 2020

29.05.2020: Flere nordlendinger tilbake i jobb

30.04.2020: Arbeidsledigheten i Nordland fortsatte å øke i april

03.04.2020: Nordland hadde 10 515 helt ledige i mars

31.03.2020: Registrer din CV nå

24.03.2020: Kraftig økning i arbeidsledigheten i Nordland

24.03.2020: Felles arbeidsgivertelefon i Lofoten

23.03.2020: Trenger åpne kommunegrenser for å trygge arbeidsplasser

18.03.2020: 4,2 prosent helt ledige i Nordland

17.03.2020: NAV i Vesterålen samarbeider om oppfølging av bedrifter

13.03.2020: Endringer i åpningstider ved NAV-kontor i Nordland