Koronavirus - informasjon fra NAV Nordland

Her finner du informasjon og statistikk fra NAV Nordland i forbindelse med koronakrisen.

Som resten av Norge er også NAV påvirket av korona-situasjonen. Vi prøver så godt vi kan å svare alle som trenger kontakt med oss.

Informasjon og kontakt 

Koronaveiviseren på nav.no oppdateres kontinuerlig og vi oppfordrer til å bruke denne.

Trenger du å komme i kontakt med NAV, finner du informasjon om det på www.nav.no/kontakt

Her kan du søke opp ditt NAV-kontor for å finne oppdatert informasjon om åpningstider og rutiner for publikumsmottak.

Arbeidsgivere som trenger bistand fra NAV kan kontakte markedskontakt i sitt distrikt. Se oversikt over markedskontakter her.

Informasjon om pressekontakt i Nordland finner du her.

 

Statistikk

Nedenfor er statistikk relatert til korona.

Statistikken er fordelt på fylke og kommuner i Nordland, med unntak av utbetalt i alt til arbeidssøkere og sykefraværstilfeller kjønn og alder som kun har fylkestall. 

Statistikk hovedtall om arbeidsmarkedet

Tabeller arbeidsmarkedet juni 2021, ukestall:

Tabeller arbeidsmarkedet mai 2021:

Tabeller arbeidsmarkedet april 2021:

Tabeller arbeidsmarkedet mars 2021:

Tabeller arbeidsmarkedet februar 2021:

 

Tidligere statistikk om arbeidsmarkedet i Nordland:

Statistikk utbetalinger fra NAV i koronakrisen

Oppdatert 4.6.2021:

Utbetalt i alt til arbeidssøkere i Nordland under koronakrisen (excel)

Utbetalt lønnskompensasjon for permitterte i Nordland (excel)

Utbetalt forskudd av dagpenger Nordland (excel)

Utbetalt dagpenger Nordland (excel)

Utbetalt kompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende i Nordland (excel)

Vedtatte saker dagpenger Nordland (excel)

Statistikk søknader om dagpenger

Se ukestall for søknader om dagpenger fylker og kommuner.

 

Søknader om dagpenger fordelt på næring. Nordland. Mai 2021 (excel)

Søknader om dagpenger fordelt på næring. Nordland. April 2021 (excel)

Søknader om dagpenger fordelt på næring. Nordland. Mars 2021 (excel)

Søknader om dagpenger fordelt på næring. Nordland. Februar 2021 (excel)

Søknader om dagpenger fordelt på næring. Nordland. Januar 2021 (excel)

 

Tidligere statistikk søknader om dagpenger fordelt på næring i Nordland:

 

Statistikk sykefravær

2021

2020

 

I perioden 9. mars til 10. mai samlet NAV data fra sykmeldinger gitt av legene hvor det er satt covid-19 som diagnose. Siste oppdatering er fra 11.5.2020:

Sykefraværstilfeller med Covid 19-diagnose

Sykefraværstilfeller med Covid 19-diagnose kjønn og alder

 

Spørsmål til statistikk fra NAV i Nordland kan rettes til 

Hilde Myrbakk seniorrådgiver statistikk og analyse ved NAV Nordland

telefon 412 71 417 

 

 

Se mer statistikk på nav.no: Koronavirus - statistikk fra NAV

 

 

Nyhetssaker fra NAV Nordland relatert til korona-situasjonen

03.06.2021: Liten nedgang i sykefraværet i Nordland

28.05.2021: Ledigheten går fortsatt ned i Nordland

25.05.2021: 60 prosent av nordlendingene fikk NAV-penger i 2020

20.05.2021: Nordland kunne sysselsatt nesten 3000 flere i 2021

30.04.2021: April bød på Nordlands laveste ledighet i 2021

26.03.2021: Pandemien gir nå økt ledighet i Nordland

26.02.2021: Ledigheten kryper nedover i Nordland

29.01.2021: Høyest ledighet i Lofoten og Vesterålen

18.12.2020: Økt aktivitet innen handel og servering, færre helt ledige i Nordland

14.12.2020: FISKERIBEDRIFTER MELDER OM STORT BEHOV FOR ARBEIDSKRAFT

02.12.2020: Koronarelatert sykdom påvirker sykefraværet i Nordland

27.11.2020: Reiseliv og service hardest rammet - økning på 40 prosent

30.10.2020: Ledigheten synker i Nordland, men langtidsledigheten bekymrer

20.10.2020: Færre mottar arbeidsavklaringspenger i Nordland

02.10.2020: 463 færre arbeidssøkere i Nordland den siste måneden

02.09.2020: Fortsatt høyest sykefravær i Nordland

28.08.2020: Nordland har fortsatt lavest ledighet i landet

31.07.2020: Ledigheten faller i Nordland - Men fortsatt høyt innen reiseliv og transport

03.07.2020: Ledigheten fortsetter å synke i Nordland - lavest i landet

11.06.2020: Nordland hadde landets høyeste sykefravær i første kvartal 2020

29.05.2020: Flere nordlendinger tilbake i jobb

30.04.2020: Arbeidsledigheten i Nordland fortsatte å øke i april

03.04.2020: Nordland hadde 10 515 helt ledige i mars

31.03.2020: Registrer din CV nå

24.03.2020: Kraftig økning i arbeidsledigheten i Nordland

24.03.2020: Felles arbeidsgivertelefon i Lofoten

23.03.2020: Trenger åpne kommunegrenser for å trygge arbeidsplasser

18.03.2020: 4,2 prosent helt ledige i Nordland

17.03.2020: NAV i Vesterålen samarbeider om oppfølging av bedrifter

13.03.2020: Endringer i åpningstider ved NAV-kontor i Nordland