Som resten av Norge er også NAV påvirket av Korona-situasjonen. Vi prøver så godt vi kan å svare alle som trenger kontakt med oss. Hvis henvendelsen din ikke haster, ber vi deg vente.

 

Informasjon og kontakt 

Koronaveiviseren på nav.no oppdateres kontinuerlig og vi oppfordrer til å bruke denne.

Trenger du å komme i kontakt med NAV, finner du informasjon om det på www.nav.no/kontakt

NAV-kontorene i Nordland har endret sine åpningstider og rutiner for kundemottak. Her kan du søke opp ditt NAV-kontor for å finne oppdatert informasjon.

Arbeidsgivere som trenger bistand fra NAV kan kontakte markedskontakt i sitt distrikt. Se oversikt over markedskontakter her.

Informasjon om pressekontakt i Nordland finner du her.

 

Statistikk

Nedenfor er statistikk relatert til korona.

Statistikken er fordelt på fylke og kommuner i Nordland, med unntak av sykefraværstilfeller kjønn og alder som kun har fylkestall. 

Per 02.04.2020: Søknader om dagpenger Nordland

Per 31.03.2020: Søknader om dagpenger fordelt på næring Nordland

Per mars 2020: Hovedtall om arbeidsmarkedet Nordland

Per 02.04.2020: Sykefraværstilfeller med Covid 19-diagnose

Per 02.04.2020: Sykefraværstilfeller med Covid 19-diagnose kjønn og alder

 

Se mer statistikk på nav.no: Koronavirus - statistikk fra NAV. Her publiseres statisikk alle hverdager.

 

Nyhetssaker fra NAV Nordland relatert til Korona-situasjonen

03.04.2020: Nordland hadde 10 515 helt ledige i mars

31.03.2020: Registrer din CV nå

24.03.2020: Kraftig økning i arbeidsledigheten i Nordland

24.03.2020: Felles arbeidsgivertelefon i Lofoten

23.03.2020: Trenger åpne kommunegrenser for å trygge arbeidsplasser

18.03.2020: 4,2 prosent helt ledige i Nordland

17.03.2020: NAV i Vesterålen samarbeider om oppfølging av bedrifter

13.03.2020: Endringer i åpningstider ved NAV-kontor i Nordland