Utvikling av gode brukerrettede tjenester i partnerskapet

  • Å være sammen (arbeidsmiljø, se kollega, litt konkurranser(f.eks. sykle til jobben), enhetlig kontor, sosiale arena m.m. må ikke undervurderes. Å kjenne hverandre godt gir takhøyde.
  • Ledelse (å ha en leder som er til stede, viser tillit og er tydelig på prioriteringer).
  • Bedre brukermøter (vi har mer planlagte møter hvor også veileder er forberedt/ redusert drop-in)
  • Kjenn ditt næringsliv (bedriftsbesøk og lokal kunnskap om kompetansebehov, muligheter for tiltaksplasser m.m.)
  • Lokal markedskunnskap (det å kjenne bedriftene, samt ha et ansikt, gjør det enklere å ta kontakt).
  • Samarbeidet i kommunen (en kommune med tradisjon for samarbeid. Mange samarbeidsavtaler i boks, jevnlige møter med både flyktningetjeneste, barnevern, miljøtjeneste, tilretteleggingsgruppe i kommunen, boligstiftelse m.m.).
Bilde NAV Saltdal
Rådmann Ronny Seljeseth og NAV-leder Victoria Nikolaisen fra Saltdal holdt felles innlegg under Partnerskapskonferansen juni 2018.
Rådmann Ronny Seljeseth og NAV-leder Victoria Nikolaisen fra Saltdal holdt felles innlegg under Partnerskapskonferansen juni 2018.