Tekst: Victoria Nikolaisen, leder NAV Saltdal

 

 

 Partnerskapet som grunnlag for tjeneste- og næringsutvikling i Saltdal kommune

For meg handler partnerskapet i bunn og grunn om mine kollegaer og hvordan vi samhandler. Skille mellom stat og kommune utviskes så godt som mulig, og våre formålsparagrafer i de ulike regelverkene vi forvalter har mer eller mindre samme budskap – arbeid først.

Saltdalskontoret har siden 2014 hatt svært gode medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser og det er nok ikke tilfeldig. Vi mener vi er gode på flere ting:

  • Å være sammen (arbeidsmiljø, se kollega, litt konkurranser(f.eks. sykle til jobben), enhetlig kontor, sosiale arena m.m. må ikke undervurderes. Å kjenne hverandre godt gir takhøyde.
  • Ledelse (å ha en leder som er til stede, viser tillit og er tydelig på prioriteringer).
  • Bedre brukermøter (vi har mer planlagte møter hvor også veileder er forberedt/ redusert drop-in)
  • Kjenn ditt næringsliv (bedriftsbesøk og lokal kunnskap om kompetansebehov, muligheter for tiltaksplasser m.m.)
  • Lokal markedskunnskap (det å kjenne bedriftene, samt ha et ansikt, gjør det enklere å ta kontakt).
  • Samarbeidet i kommunen (en kommune med tradisjon for samarbeid. Mange samarbeidsavtaler i boks, jevnlige møter med både flyktningetjeneste, barnevern, miljøtjeneste, tilretteleggingsgruppe i kommunen, boligstiftelse m.m.).

 

Behov for en ny partnerskapsavtale hvor kommunale og statlige styringssignaler blir tydeligere, hvordan vi skal kommunisere vårt arbeid og tingenes tilstand i kommunen, og ikke minst lokalkontorets oppgaveportefølje.

 

Ronny avsluttet med å uttrykke sin bekymring rundt vekstbedriftene som nå må konkurrere på samme grunnlag som andre tilbydere. Regionrådet ser på muligheter for tettere samarbeid, men at det allikevel vil bli krevende å konkurrere på like vilkår mtp. den brukergruppen som benytter tjenestene.

 

Vi gjør mye god jobb i NAV og det må vi kommunisere!

 

En glad gjeng ved NAV-kontoret i Saltdal:

Bilde NAV Saltdal