Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, opplever nå at en rekke bedrifter av ulike størrelser og i forskjellige bransjer rapporterer om store utfordringer med lokale inn- og utreiserestriksjoner og karantenebestemmelser. - Vi frykter at lokale reiserestriksjoner og karanteneregler kan være så skadelige at folk ikke har en arbeidsplass å komme tilbake til etter at koronapandemien er under kontroll. Vi ser nå at noen av de mest inngripende tiltakene ikke har ønsket effekt, sier regiondirektøren. I likhet med de andre samarbeidsorganene er han opptatt av at alle må høre på de nasjonale rådene fra helsemyndighetene, og Folkehelseinstituttet anbefaler nå å ikke iverksette lokale reiserestriksjoner.    Fylkesdirektøren i NAV Nordland, Cathrine Stavnes, er opptatt av at ulike tiltak i kommunene ikke må hemme utviklingen for arbeids- og næringslivet i andre kommuner. - Mange som nå blir permitterte kan ha kompetanse som er etterspurt av arbeidsgivere i nabokommunene, også knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner, sier Stavnes.     Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig, mener fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll. - Etter liv og helse er det klart viktigste vi kan gjøre å holde hjulene i gang. Hvis lokale tiltak ikke hjelper til å hindre smitte, må de oppheves slik at næringslivet kan holde hjulene i gang. Vi trenger at bedriftene skaper verdier, arbeidsplasser og aktiviteter når krisen er over. Vi trenger absolutt ikke å sende enda flere ut i arbeidsledighet nå, sier Norvoll. Han mener det er viktig at arbeidstakere skal kunne reise over kommunegrenser selv om det er restriksjoner på andre reisende.      Flere bedrifter i Nordland varsler at det er krise om ikke reiserestriksjonene mellom kommunene i Nordland oppheves umiddelbart. Også LO i Nordland støtter budskapet. De er ikke i tvil når de varsler at det vil gi et nådestøt for flere bedrifter dersom en del av tiltakene ikke oppheves.  - Vi har mange bedrifter med nok arbeidsoppgaver, men de blir hindret av stengte kommunegrenser og karantene på ansatte som passerer grensene. Rana Gruber er blant bedriftene som har store problemer med å opprettholde produksjonen, sier regionleder i LO Nordland Rita Lekang.     NHO, LO, NAV og Nordland fylkeskommune er samstemte om hva de mener kommunene nå må gjøre:    - Kommunene i Nordland må koordinere restriksjonene bedre, det bør være like regler.  - Tiltak må ikke hindre at nødetater, nødvendige varer og arbeidstakere kommer over kommune- og fylkesgrenser. -Fylkesmannen bør få myndighet til å forvalte karantenereglene. - Kommunene må ta ansvar nå. Levedyktige bedrifter kan ikke hindres fra å holde hjulene i gang. Særlig ikke når det går mot helsemyndighetenes råd.  

Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus.

For kommentarer, kontakt: 

Regiondirektør, NHO Nordland Daniel Bjarmann Simonsen 992 29 008  

Fylkesdirektør, NAV Nordland Cathrine Stavnes 916 65 071    Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll 908 77 477    Regionleder, LO Nordland Rita Lekang 915 47 929 

 

Samarbeidspartnere i Nordland.PNG