Partnerskapet – likeverdighet gjennom dialog og samhandling

Tidenes første partnerskapskonferanse i Nordland ble gjennomført 13.-14. juni 2018. Over 100 NAV-ledere, rådmenn, noen ordførere og representanter fra Brukerutvalget hadde tatt turen til Bodø i strålende solskinn.

Tekst: Åshild J. Nordnes, NAV Nordland

 

 

Stemningen var god og forventningene store til hva dagen skulle bringe. Et variert og interessant program var satt sammen i partnerskapet. Alt skulle ligge til rette for en god dag, - og det ble det!

I partnerskapets ånd ble deltakerne ønsket velkommen av fylkesdirektør Cathrine Stavnes, rådmann i Hemnes og representant for kommunesektoren, Amund Eriksen samt prosjektleder for NAV Nordland i en ny tid, Knut Erik Dahlmo.

Utviklingsprosjektet NAV i Nordland i en ny tid ble presentert. For å lese mer om det, se relatert informasjon i høyre marg.

 

NAV-direktør Sigrun Vågeng var en av hovedinnlederne.

Sigrun

 

En opplagt Sigrun Vågeng hadde mye på hjertet og var innom flere tema. Selvfølgelig var et av temaene viktigheten av partnerskapet og den samhandlingen som var nødvendig for gode tjenester til brukerne.  Men hun understreket også betydningen av å lytte til Brukerutvalgets stemme og den kompetansen som var i brukerutvalgene.

Men først og fremst snakket hun om betydningen av arbeid.

- Jeg snakker om arbeid. Ikke til forkleinelse for sosialhjelp, stønad, men det er arbeid som er grunnlaget for at alle har det bra.

I forhold til hvordan utviklingen vil bli fremover, oppsummerte hun;

  • Foretrukken dialog med brukerne er digital.
  • Vi må ha gode mobile løsninger.
  • Vi har åpent hele dagen, men store deler er reservert for faste avtaler. Å være forberedt gir en egen ro til å konsentrere seg om avtalen.

Samarbeid blir mer og mer viktig fremover. Vår øverste leder var tydelig på at partnerskapet mest sannsynlig ville bestå og være en rammebetingelse også i fremtiden.

- Om det skal oppfattes som tvangsekteskap eller et godt partnerskap, er opp til deg og meg! Dere har godt samarbeid i Nordland og det må utvikles videre. Endringene krever snart at vi må samarbeide om de digitale løsningene. Folk vil ikke stå i kø! Samarbeid på kryss og tvers!

 Sigrun reflekterte videre om den prosessen som er godt i gang i NAV i Nordland. Hun utfordret:

- Hvordan kan vi være trygg på at den måten vi foreslår å organisere oss på, gir bedre tjenester til brukerne? Det viktigste spørsmålet. Endringer hele tiden, 1 av 5 i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet.  Da må vi samhandle om å se dem og bistå dem. Står vi som partnerskap stille da, vil ikke vi kunne levere gode tjenester.  Lykke til!

 

Etter Sigrun Vågeng var det Helge Eide fra Kommunenes Sentralforbund som hilste til konferansedeltakerne. Områdedirektør for interessepolitikk var kommet. Han skulle snakke om forventninger til NAV ovenfor prioriterte grupper – hvordan oppnår vi sammen resultater?

 

Helge Eide, KS; Ungdom, ungdom, ungdom

Helge Eide

Hva skal til for å få unge inn i arbeidslivet? Spurte han og hadde selv noen gode svar. Han snakket om 3 nøkler der vi lykkes med å få ungdom inn i arbeidslivet:

  - opplevelsen av mestring er viktig når en skal snu 9 års tap til seier

Han pekte videre på viktige tema som må ha fokus når en skal samarbeide om denne målgruppen:

  • Tidlig innsats, tverrfaglig innsats og tydelig ansvar
  • Veier til kompetansegivende utdanning
  • Saminar helse-skole-nav
  • Medvirkning

 

Partnerskapskonferanse logoer
Partnerskapskonferanse logoer