Som andel av befolkningen mellom 18 og 66 år utgjør mottakere av arbeidsavklaringspenger 4,0 prosent. De siste fem årene har antall mottakere av arbeidsavklaringspenger gått ned med 1 541 personer, en nedgang på 22 prosent. Noe av nedgangen kan forklares med skjerping av regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018.

 

I tredje kvartal 2018 sluttet 848 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Sammenlignet med tredje kvartal 2017 utgjør dette 20 prosent flere personer med avgang fra arbeidsavklaringspenger. I løpet av fjerde kvartal 2018 ble 535 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 254 færre enn i fjerde kvartal året før.

– Vi viderefører arbeidet med regjeringens Inkluderingsdugnad i samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning. NAV sine oppdaterte digitale verktøy gir stadig bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere, sier Cathrine Stavnes, direktør NAV Nordland.

 

Nedgang også for den yngre befolkningen

Blant unge under 30 år var det registrert 1 367 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år og er 221 færre enn samme måned i fjor.

- Her ser vi at den nye ordningen med jobbspesialister i NAV og helse gir gode resultater for de som får dette tilbudet, sier Stavnes. – Fremover skal vi få utvidet dette tilbudet til flere steder i Nordland.

 

Færre registrert med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av desember 2018 var det 8 814 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 897 færre sammenlignet med desember 2017. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av desember 5,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.

 

Mer informasjon på www.nav.no.

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør NAV Nordland Cathrine Stavnes – tlf. 91 66 50 71

 

AAP-infografikk des 2018