Arbeidsmarkedsprognose for Nordland 2017

NAV Nordlands prognose for arbeidsmarkedet i 2017 er klar.

Under arbeidet med arbeidsmarkedsprognosen  før forrige årsskifte  2015/16 var vi redde for at vi kanskje var for optimistiske med tanke på utviklinga på arbeidsmarkedet i Nordland i 2016.  Frykten var ubegrunnet.  Arbeidsmarkedet utviklet seg enda bedre enn det vi la til grunn for et år siden.  Gjennom hele 2016 fortsatte ledigheten å synke med et lite unntak for januar og mars.  Vi endte opp med en gjennomsnittlig ledighet i 2016 på 2,5 %, godt under landsgjennomsnittet på 3 %.

 

Nordland er Norges ledende oppdrettsfylke og har mange arbeidsplasser i eksportretta næringer.  I løpet av 2016 klatret Nordland opp på pallplass som landets tredje største eksportfylke.  I dag, 4. januar 2017, ble tallene for sjømateksporten i 2016 offentliggjort.  Det viser eventyrlige tall og slår alle tidligere rekorder.  Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner, ei økning på 23 % fra 2015.  Økninga omfatter både oppdrettsnæringa og fiskeriene, og etterspørselen er større enn det vi klarer å levere.  Dette er  strålende nyheter for Nordland, som nå har passert Rogaland i eksportinntekter.  Eksportinntektene fra fastlandsbedriftene er for første gang i dette årtusenet høyere enn eksporten av olje og naturgass.  Nordland produserer mye av det som verden har bruk for og vil ha enda mer av, blant annet fisk og metaller og vi har tilstrekkelig kraft og infrastruktur til å gjøre det. 

 

I slutten av november 2016 ba vi markedskoordinatorene i Nordland se på utsiktene for 2017 i sine regioner.  Det rapporteres om forestående bygging av veier, tuneller, broer, hoteller, kjøpesentra og boliger.  Optimismen er påtagelig, og få mørke skyer truer i horisonten.  Industrien i Nordland produserer og eksporterer så mye remmer og tøy kan holde.  Vi har nettopp fått bekreftet at eksportverdien av fisk slår alle rekorder og  turistene strømmer til i et antall vi aldri tidligere har opplevd både sommer og vinter.  De fleste indikatorer peker mot fortsatt vekst i 2017. Noen faktorer er det imidlertid vanskelig å ha kontroll på som kraftpriser, rentenivå og kronekurs, som i stor grad påvirker i hvilken grad vi lykkes i å skape overskudd av det vi holder på med.   Vi har likevel tatt sjansen på å tro på ei lita økning i sysselsettinga og enda lavere ledighet i Nordland i året som ligger ubrukt framfor oss.

 

Les hele arbeidsmarkedsprognosen under relatert informasjon.