Kurset er en fast del av Vestvågøy kommunes introduksjonsprogram for nye ledere, og det handlet mye om inkluderende arbeidsliv (IA), en avtale som Vestvågøy kommune er forpliktet av.-Dialogen mellom ansatt og leder på arbeidsplassen er noe av det viktigste i arbeidet med å holde sykefraværet nede, sa Joakim B. Hære.Han understreket også at forebygging er minst like viktig som reparasjon, og at ledere som har lavt sykefravær må gjøre like mye for å forebygge som de med høyt sykefravær må gjøre for å reparere. Foredragsholderne påpekte også tidlig i kurset at "dialogmøte 0" er noe som må etterstrebes. Med "dialogmøte 0" menes et møte mellom leder og arbeidstaker før arbeidstakeren blir sykmeldt. Også aktivitetsplikten ble viet en hel del oppmerksomhet. Den innebærer at det som en hovedregel etter åtte ukers sykmelding skal være en eller annen form for aktivitet.Det var under hele kurset åpent for spørsmål fra deltagerne, noe mange benyttet seg av da regelverket rundt sykefravær er krevende og stadig i endring.