Informasjonsmøte om HelseIArbeid

Guro Toppen fra Helgelandssykehuset og Odd-Arne Sandvik fra NAV Arbeidslivssenter Nordland
Guro Toppen fra Helgelandssykehuset og Odd-Arne Sandvik fra NAV Arbeidslivssenter Nordland