Hastesaker registreres og leveres ut til kommunen før vedtak er gjort. Bruker og kommune er pliktig til å ettersende skriftlig søknad på hjelpemidlene. Definisjonen av en hastesak er knyttet til brukers sykdomstilstand, livssituasjon og sammenhengen hjelpemidlet skal brukes i. Hjelpemiddelsentralen vurderer i hvert tilfelle om det er en hastesak .Husk at korttidsutlån av hjelpemidler er kommunen sitt ansvar.

Hastesak gjelder ved følgende tilfeller:

 • Ved rask progredierende terminalpleie
 • Ved hurtig utvikling av trykksår eller overhengende fare for trykksår

Alle hastesaker skal være avtalt med kundemottak på telefon 407 02 815. Hvis en ringer dagen før ruta går til kommunen, bør en tilstrebe og ringe før kl 11.00 dette på grunn av pakking av bilene. Når søknaden sendes inn skal det noteres i merknadsfeltet på søknaden at saken er ringt inn som en hastesak og at hjelpemidlet allerede er utlevert.

Hjelpemidler som ligger innunder denne ordningen er:

 • rollator
 • gåbord
 • transportrullestol
 • komfortrullestol
 • trykksårforebyggende sitteputer
 • trykksårforebyggende overmadrass
 • trykksårforebyggende madrass
 • toalettforhøyer
 • toalettstol
 • dusjkrakk
 • dusj- toalettstol
 • seng med madrass, sengegrinder og løftebøyle
 • personløfter
 • hjertebrett

Hastesaker leveres vanligvis på første vanlige kjøring til kommunen. Hjelpemidlet kan også hentes på Hjelpemiddelsentralen.