– Nedgangen i antall delvis ledige fortsetter også den siste uken. Nedgangen er på 861, og antall delvis ledige er nå 7 541 personer. I sum er 13 805 helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, en reduksjon på 1 337 den siste uken. Størst er nedgangen i Sykkylven, der antall delvis ledige er redusert fra 959 til 563, sier direktør Stein A. Veland.

– Ved inngangen til sommeren har Møre og Romsdal en lavere prosentandel helt ledige enn landet. Vi har fortsatt en høyere andel delvis ledige, men forskjellen har minket. Summerer vi antall helt og delvis ledige har vi nå en lavere andel enn landet, avslutter Veland.

Les hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Koronavirus – statistikk fra NAV

Pressemeldinger for hele landet