– Det har vært små endringer i det samlede sykefraværet i Møre og Romsdal det siste året. Tallene for 2. kvartal 2019 viser at det legemeldte sykefraværet i vårt fylke har økt fra 5,1 % til 5,2 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Til sammenligning er det samlede legemeldte sykefraværet for hele landet 4,9 %, sier Stein Veland, direktør for NAV Møre og Romsdal. 

Fraværsprosenten i kommunene i Møre og Romsdal varierer. For eksempel kan vi se at sykefraværet har hatt en svak økning det siste året i Molde og Ålesund, mens Kristiansund har hatt en positiv utvikling og en reduksjon på 3,5 %.

Pressemelding om sykefraværet i Møre og Romsdal 2. kvartal 2018

Mer informasjon om utviklingen av sykefraværet i Norge kan dere se på våre sider på nav.no.