Sykefraværet i Møre og Romsdal var 1. kvartal 2020 på 6,3 prosent. Det tilsvarer en økning på 9,0 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er litt bedre utvikling enn i landet som helhet, der økningen var på 11,4 prosent.

– Vi ser en stor økning i antall sykefraværstilfeller som skyldes sykdom i luftveiene. I Møre og Romsdal har antall fraværsdager grunnet denne diagnosegruppen økt med over 70 prosent. Målt i andel av alle diagnoser er økningen fra 16,5 prosent i 1. kvartal i fjor til 23,0 prosent i år, sier direktør Stein A. Veland.  

Les hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Les pressemeldingen for landet