– Mange av de nytilmeldte arbeidssøkerne har nå levert sitt første meldekort. Dersom meldekortet inneholder arbeidstimer vil arbeidssøkeren bli talt som delvis ledig. Dette gir spesielt stort utslag i Sykkylven kommune. Der er reduksjonen i arbeidsledigheten på over 50 prosent den siste uke, sier direktør Stein Veland.

Pressemelding fra NAV Møre og Romsdal om arbeidsledigheten i 7. april 2020