–  Sykefraværet 1. kvartal 2019 i Møre og Romsdal er omtrent som i 1. kvartal 2018. Hovedbildet er at sykefraværet i fylket har holdt seg relativt stabilt de siste årene, men vi ser likevel et svakt økende fravær for  1. kvartal, sier direktør Stein Veland

–  Et viktig tiltak for å redusere sykefraværet er at NAV, i samarbeid med partene i arbeidslivet, nå styrker innsatsen mot utvalgte bransjer med høyt sykefravær. Dette gjelder sykehus, sykehjem, barnehager, leverandørindustri til olje og gass, næringsmiddelindustri, rutebuss og persontrafikk, samt bygg og anlegg. Denne målrettede satsingen tror vi vil være et viktig bidrag for å redusere sykefraværet de neste årene, avslutter Veland.                 

Pressemelding om sykefraværet 1. kvartal 2019 i Møre og Romsdal

Pressemelding om sykefraværet 1. kvartal 2019 for hele landet