Antall arbeidsledige i Møre og Romsdal har siden 7. april gått ned fra 12 780 til 12 567. Tallet på delvis ledige har i samme periode økt fra 7 009 til 7 271. Tar vi med at antall tiltaksdeltakere har gått ned fra 810 til 801 ser vi at økningen av arbeidssøkere er 40 personer. Andelen helt ledige er nå 9,1 prosent i Møre og Romsdal, mens den er 10,2 prosent for landet samlet.

– Det er ingen kommuner som har vesentlig høyere ledighet enn fylkessnittet på 9,1 prosent. Høyest ledighet finner vi i Ulstein (11 prosent), Hareid (11,3 prosent) og Herøy (11,4 prosent). I motsatt ende finner vi tre kommuner med ledighet under seks prosent, Aure (5 prosent), Gjemnes (5,5 prosent) og Vanylven (5,6 prosent), sier direktør Stein Veland.

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal - 21. april 2020