– Korrigert for normale sesongsvingninger har det den siste måneden blitt 69 færre arbeidsledige i Møre og Romsdal. Den faktiske nedgangen fra januar 2019 er på 491 personer. Reduksjonen på 14 prosent det siste året er betydelig bedre enn for landet der reduksjonen er 4 prosent. Det er Møre og Romsdal og Vestland som har hatt best utvikling det siste året. Begge disse fylkene har i denne perioden en nedgang på 14 prosent. Deretter kommer Rogaland med en nedgang på 9 prosent, sier direktør Stein Veland.

Les hele presssemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Les pressemeldingen for hele landet