– Tallene for 3. kvartal 2019 viser at det legemeldte sykefraværet i vårt fylke har økt fra 4,4 prosent til 4,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette er litt høyere enn det samlede legemeldte sykefraværet for hele landet på 4,3 prosent, sier Stein Veland, direktør for NAV Møre og Romsdal.

– Personer med muskel- og skjelettsykdommer står for over 42 prosent av sykefraværet. Når man ser bort fra muskel- og skjelettsykdommer, er det innen psykiske lidelser man har størst fravær. Av det totale sykefraværet skyldes 19,7 prosent psykiske lidelser. Dette er en økning fra 18,4 prosent i samme kvartal 2018. I 2015, 2016 og 2017 var andelen i 3. kvartal mellom 17,7 og 18,6 prosent. I landet var andelen psykiske lidelser dette kvartalet på 21,9 prosent, avslutter Veland.

Les hele pressemeldingen om sykefraværet i Møre og Romsdal 3. kvartal 2019

Mer informasjon om utviklingen av sykefraværet i Norge kan dere se på våre statistikksider på nav.no.