Vi vet at mange er i en svært krevende og usikker situasjon. I påvente av at søknaden om dagpenger blir behandlet lanserer NAV i dag en forskuddsordning for dagpenger. Ordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige.     For å få forskudd må du først ha søkt om dagpenger og deretter må du søke om forskudd. Muligheten til å søke om forskudd er fra i dag tilgjengelig på nav.no. Forskuddet vil være litt i underkant av det vi tror du vil få i dagpenger. Det vil for de fleste være ca. 60 prosent av tidligere lønn.  

Hvis du søker i løpet av mandag 30.mars eller tirsdag 31. mars vil forskuddet komme inn på konto fredag 3.april. Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8.april, altså dagen før skjærtorsdag.

For mer detaljert informasjon om ordningen viser vi til informasjon på nav.no: Nå kan du søke om forskudd på dagpenger

De fleste NAV-kontorene i fylket har opprettet en nødtelefon i forbindelse med Koronaviruset. Du kan søke opp informasjon om ditt NAV-kontor på nav.no Søk opp NAV-kontor