Antall arbeidsledige i Møre og Romsdal har siden 21. april gått ned fra 12 567 til 11 656. Andelen helt ledige er nå 8,4 prosent i Møre og Romsdal, mens den er 9,6 prosent for landet samlet. Tallet på delvis ledige har i samme periode økt fra 7 271 til 7 715. Tar vi med at antall tiltaksdeltakere har økt fra 801 til 831 ser vi at reduksjonen av arbeidssøkere i denne korte perioden er 437 personer.  

Det har blitt færre helt ledige i alle fylker den siste måneden. Nedgangen har vært størst i Møre og Romsdal (-16 %). Samtidig er vi fylket med størst økning i antallet delvis ledige den siste måneden (65 %). 

– Vi begynner nå å se virkningen av at enkelte bransjer er i ferd med å ta opp igjen aktiviteten, sier direktør Stein Veland.

Pressemelding om arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal for april 2020