– Nedgangen i antall delvis ledige fortsetter den siste måneden. Nedgangen er på 298, og antall delvis ledige er nå 3 692 personer. I sum er 8 886 helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, en reduksjon på 982 den siste måneden, sier direktør Stein Veland.    – Kristiansund, Molde og Ålesund har nå sjelden lik ledighetsprosent. Ser vi på både helt og delvis ledige er andelen av arbeidsstyrken henholdsvis 6,7 %, 6,5 % og 6,5 %. Høyest ledighet finner vi i kommunene Sande, Ulstein og Hareid. Der er over 10 prosent av arbeidsstyrken enten helt eller delvis ledige, fortsetter Veland.    – Blant de 8 886 som er helt eller delvis ledige er det 3 722 som er permitterte. 2 171 er helt permitterte og 1551 er delvis permitterte. Blant de yrkene som i stor grad er rettet mot turisme har vi en økning i helt permitterte den siste måneden. Helt permitterte blant butikk og salgsarbeid øker fra 222 til 306 fra juli til august mens reiseliv og transport i samme periode øker fra 272 til 367. Størst reduksjon har vi innen bygg og anlegg der helt permitterte er redusert fra 248 til 110, avslutter Veland.

Les hele pressemeldingen for august fra NAV Møre og Romsdal

Statistikk og pressemelding for hele landet