– Når vi korrigerer for normale sesongvariasjonar ser vi at arbeidsløysa i Møre og Romsdal har vore stabil den siste månaden, med ni fleire registrert som heilt ledige. Dette er tilnærma lik utviklinga i resten av landet, seier direktør Stein Veland.

– I november 2019 har vi 908 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 44 fleire enn i november 2018. Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 3 527 personar i vårt fylke, avsluttar Veland.

Pressemelding om arbeidsmarknaden i Møre og Romsdal for november 2019

Pressemelding om arbeidsmarknaden for heile landet