– Denne uken ser vi en ganske stor reduksjon i helt ledige, samtidig som vi bare har en liten økning i delvis ledige. Det er den samme utviklingen som i resten av landet der nedgangen i helt ledige er nesten 20 000 mens oppgangen i delvis ledige er knapt 2 000, sier direktør Stein Veland.

– Vi har nå 17 384 som er enten helt eller delvis ledige. Selv om dette er nesten 3 000 færre enn vi hadde på det høyeste i mars er det fortsatt svært høyt sammenlignet med de 4 271 vi hadde i denne gruppen ved utgangen av februar, avslutter Veland.

Les hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Les pressemeldingen for hele landet