– Det positive er at også antall delvis ledige går ned (- 643), og teller nå 8 402 personer. I sum er 15 142 nå helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, en reduksjon på 1 405. Som for landet samlet utgjør dette 10,9 % av arbeidsstyrken. Til sammenligning var det 14. april i år 20 187 helt eller delvis ledige i fylket, sier direktør Stein A. Veland. 

– Blant de 6 740 helt ledige er 3 074 permitterte, og av de 8 402 delvis ledige er 6 494 permitterte. Det er flest permitterte, helt eller delvis, med yrkesbakgrunn innen industriarbeid (1 887), butikk og salgsarbeid (1 340) og reiseliv og transport (1 228), avslutter Veland. 

Les hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Statistikk og pressemelding for hele landet