– Blant de 7 502 helt ledige er det 3 540 som er permitterte. Det vil si at nesten 4 000 av de som er helt ledige er ikke permitterte. Når vi sammenligner med tallene fra februar tilsvarer det en økning på rundt 1 000. Blant de over 9 000 som er delvis ledige har vi 7 179 permitterte. De som ikke er permitterte i denne gruppen utgjør dermed 1 866, noe som tilsvarer en økning på rundt 500 når vi sammenligner med februar i år, sier direktør Stein Veland.

Les hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Statistikk og pressemelding for hele landet