– Sammenlignet med landet har vi fortsatt et høyere sykefravær i Møre og Romsdal. Blant fylkene har Oslo det klart laveste sykefraværet (4,1 prosent) etterfulgt av Rogaland (4,5 prosent). Alle de andre fylkene har et høyere sykefravær enn landsnittet. Blant de andre fylkene har Nordland, Troms og Finnmark, Agder og Innlandet et høyere sykefravær enn Møre og Romsdal dette kvartalet, sier direktør Stein A. Veland.

Last ned hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Se statistikk for tidligere perioder