– Nedgangen i antall delvis ledige fortsetter også den siste måneden. Nedgangen er på 2 947, og antall delvis ledige er nå 6 098 personer. I sum er 11 737 helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, en reduksjon på 4 810 den siste måneden, sier direktør Stein A. Veland.

– Arbeidsledigheten, som er andel helt ledige av arbeidsstyrken, er noe høyere på Sunnmøre og lavest på Nordmøre. I våre tre største byer har Molde lavest ledighet med 3,9 %, mens Kristiansund og Ålesund har en ledighet på henholdsvis 4,4 % og 4,5 %, sier Veland.

– Også når vi kun ser på den siste uken er nedgangen stor. Antall helt ledige er redusert med 279 og delvis ledige med 725 den siste uken, avslutter Veland.  

Les hele pressemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Les pressemeldinger for hele landet