– Det er nå 3 308 delvis ledige i fylket, en nedgang på 109 fra september. I sum er 7 367 helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, en reduksjon på 381 den siste måneden, sier direktør Stein Veland.  

– Selv om vi har hatt en sammenhengende nedgang i antall ledige siden april er det stadig flere som har vært ledig lenge. Totalt har 4 329 av de helt og delvis ledige vært sammenhengende arbeidssøkere i over 6 måneder. 2 182 er helt ledige og 2 147 delvis ledige. Til sammenligning var det i februar 1 180 helt ledige og 704 delvis ledige i denne gruppen, sier Veland. 

–  Blant de unge under 30 er det 456 helt ledige og 380 delvis ledige som har vært arbeidssøkere i over 6 måneder. Dette er totalt 836, over dobbelt så mange som de 351 som var denne situasjonen i februar. Disse vil bli høyt prioritert av NAV fremover, blant annet ved økt bruk av arbeidsmarkedstiltak, avslutter Veland.  

Hele pressemeldingen for oktober fra NAV Møre og Romsdal

Se flere oversikter over ledigheten på våre sider Statistikk og analyse