– Korrigert for normale sesongsvingninger har det den siste måneden blitt 41 flere arbeidsledige i Møre og Romsdal. Den faktiske nedgangen fra februar 2019 er på 387 personer, sier direktør Stein Veland.

– Lavest ledighet har vi i den nye kommunen Fjord, der ledigheten nå er 1,3 prosent. De fleste kommunene i Møre og Romsdal har reduksjon i arbeidsledigheten det siste året. De kommunene som har hatt en økning har steget fra et lavt nivå og har fortsatt lav ledighet tross økningen. De eneste kommunene som har over 3 prosent arbeidsledighet er Sande, Herøy og Hareid. Alle disse kommunene har hatt reduksjon sammenlignet med februar i fjor, og de har nå henholdsvis 3,2 prosent, 3,1 prosent og 3,3 prosent ledighet, avslutter Veland. 

Les hele presssemeldingen fra NAV Møre og Romsdal

Les pressemelding for hele landet